SLÉVÁRNA  |  LAKOVNA  |  IONTOVÁ NITRIDACE

IONTOVÁ NITRIDACE

Stručná charakteristika :
Iontová nitridace je difuzní pochod spočívající v tom, že ionizované atomy dusíku sytí povrchovou vrstvu ocelí, což vede ke značnému zvýšení tvrdosti povrchu při současném zachování dobré houževnatosti. Součásti takto zpracované jsou otěruvzdorné, odolné vzniku únavových trhlin, s lepší odolností proti korozi, s lepší tepelnou odolností. Dalším charakteristickým rysem iontověnitridovaných povrchů je jejich hladkost, zanedbatelný nárůst rozměru, nepatrné přesycení hran. Ohřev součástí probíhá naprosto rovnoměrně, pracovní teploty se pohybují kolem 500° C, proto ve většině případů nejsou nutné dokončovací operace pro zlepšení povrchu součástí nebo pro odstranění rozměrových nebo geometrických změn. Iontová nitridace nahrazuje s uvedenými výhodami cementaci, . klasickou nitridaci, kalení, povrchové kalení. Jedná se o nejvýznamnější proces povrchového tvrzení.

Používané oceli :
1. oceli nelegované (dosahovaná tvrdost až 700 HV 0,05, hloubka až 1 mm)
   - uhlíkové a manganové oceli tříd 11 a 12 (11 500, 12 050, 12 061)
   - mangankřemíková ocel 13 240
2. oceli nízkolegované (až 700 HV 0,05)
   - manganvanadové oceli 13 123, 13 242
3. oceli střední a vysoce legované (až 1 700 HV 0,05, 0,5 až 0,6 mm)
   - CrV, CrMo, CrMoV třídy 14 a 15 (14 340, 15 340, 15 330, 15 320, 14 140, 14 220, 14 331, 15 142, 15 260)
   - CrNi, CrNiMo třídy 16 ( 16 420, 16 343, 16 344, 16 436)
4. oceli nástrojové (až 68 HRC)
   - řezné nástroje (19 830) - pouze doplňkové použití
   - nástroje pro práci za tepla (19 550, 19 552, 19 554)
   - nástroje pro práci za studena (19 572, 19 574)

Příklady součástí :
hřídele, vodící a třecí lišty, hydraulické válce a pístnice, klikové hřídele, ozubená kola, stavěcí, pohybové šrouby, šneky, válce, šoupátka, ventily, vačky, torzní tyče, lisovací trny, tažné kroužky, matrice, kovací zápustky atp.

Používané zařízení :
ZEZ 1200 x 1000, rozměr pracovního prostoru : průměr 1200 mm, výška 1000 mm, maximální hmotnost jednoho kusu 500 kg, celkové maximální zatížení stolu pracovního prostoru 5000 kg

Doporučený postup pro výrobu vysocekvalitních součástí :
hrubování - zušlechtění - hrubování - žíhání na snížení pnutí - dokončovací obrábění, broušení - iontová nitridace